Πάνες ακράτειας  για απόλυτη προστασία και τη νύχτα.  Βοηθούν να αποφεύγονται οι αλλαγές μέσα στη νύχτα.

Συγκρατούν όλη την υγρασία στον πυρήνα και αποτρέπουν τη διαρροή στα πλάγια αφήνοντας το δέρμα στεγνό.

Χάρη στις επανακολλητικές πλαϊνές ταινίες η πάνα συγκρατείται στη θέση της.

Δεν περιέχουν χλώριο και διαθέτουν δείκτη υγρασίας.