2φυλλο χαρτί κουζίνας.
Διαθέτει ειδικά απορροφητικά άκρα, που είναι πατενταρισμένα από τη Foxy.
Οι ειδικές δίνες του απορροφούν και φυλακίζουν το νερό.
Το επιβεβαιώνουν εξάλλου ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές, πιστοποιημένες από το ιταλικό υπουργείο Υγείας.