2φυλλο χαρτί κουζίνας.
Μήκος ανά ρολό: 46 μέτρα.
Είναι βολικό, πρακτικό και πολύ οικονομικό, καθώς τα 2 ρολά ισοδυναμούν µε 10 ρολά κανονικού χαρτιού κουζίνας