2φυλλο χαρτί κουζίνας. Μήκος ρολού: 26,40 μέτρα – 110 φύλλα.

Κατάλληλο για την επαφή µε τα τρόφιμα.
Είναι πιστοποιημένο από το ιταλικό υπουργείο Υγείας.