2φυλλο χαρτί κουζίνας. Μήκος ρολού: 26,40 μέτρα – 110 φύλλα.

Είναι πιστοποιημένο από το ιταλικό υπουργείο Υγείας.