Χρωματιστό 2φυλλο χαρτί υγείας. Υδατοδιαλυτό
Χρωματιστό εξωτερικά, λευκό εσωτερικά.
* Το Bouquet είναι κλινικά δοκιμασμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ρώμης