4φυλλο χαρτί υγείας. Υδατοδιαλυτό.
Είναι μοναδικά απαλό και δεν βγάζει χνούδι.
Κάθε ρολό ζυγίζει 140 γραμμ. και αποτελείται από 160 γκοφραρισµένα κοµµάτια.